Nasza działalność

Sieci

wodociągowe;
kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
przepompownie i oczyszczalnie ścieków;

Instalacje

wodno-kanalizacyjne;
centralnego ogrzewania;
elektryczne budynków i budowli;
elektryczno-sygnalizacyjne;
wentylacyjne;

Usługi deweloperskie

budowa i sprzedaż mieszkań;

O nas

Zakład Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych może poszczycić się już wieloletnią tradycją. Od 1990 roku firma prężnie się rozwija, pozostając wierną swojej misji:

fachowa obsługa i zadowolenie Klienta
Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych fachowców, dzięki którym możemy konkurować na lubelskim rynku niezwykle bogatą ofertą usług. Specjalistyczne zlecenia, których się podejmujemy, wymagają nowoczesnego sprzętu, dlatego zakupiliśmy maszyny i urządzenia najnowszej generacji (przy udziale środków z Funduszu Dotacji Inwestycji w ramach europejskiego programu PHARE 2000). Wykonane przez nas projekty spotkały się z uznaniem Klientów, którzy w licznych referencjach potwierdzili naszą solidność, terminowość i profesjonalizm.

Inwestycje

Nasza oferta

Sieci


wodociągowe

kanalizacji sanitarnej i deszczowej

przepompownie i oczyszczalnie ścieków

Roboty drogowe


nawierzchnie z kostki brukowej

Utwardzanie placów

Instalacje


wodno-kanalizacyjne

centralnego ogrzewania

elektryczne budynków i budowli

elektryczno-sygnalizacyjne

wentylacyjne;

Roboty ogólnobudowlane w zakresie budowy obiektów liniowych


wodno-kanalizacyjne

rurociągów

linii elektroenergetycznych

telekomunikacyjnych

Wynajmujemy z obsługą operatorską


sprzęt budowlany

sprzęt transportowy

Usługi deweloperskie


budowa i sprzedaż mieszkań

Doświadczenie

Wykaz ważniejszych robót zrealizowanych w latach 2000 - 2018

Okres realizacji Nazwa inwestycji Inwestor
01.08.2000r. 31.10.2000r. Sieć kanalizacji sanitarnej w osiedlu Szymanowskiego w Lublinie 01.08.2000r. 31.10.2000r. Sieć kanalizacji sanitarnej w osiedlu Szymanowskiego w Lublinie Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZECHÓW” Lublin ul. Choiny 57
22.10.2000r. 22.10.2001r. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lipniak, Boryny, Nataszy, Parysa i Ditty, Tatiany, Hamleta, Ligonia, Strumykowa w Lublinie Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „TORGAN” Lublin ul.Żulińskiego 9
10.05.2001r. 31.10.2001r. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla Słoneczny Dom przy ul. Nałkowskich w Lublinie MAK DOM Sp. z o.o. 20-492 Lublin ul. Biskupa Fulmana 7
20.11.2001r. 15.11.2002r. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sierpińskiego, Świętochowskiego i Daniłowskiego w Lublinie Dyrekcja Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. Lublin ul. Narutowicza 56a
20.09.2002r. 30.10.2003r. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Szerokie w Lublinie Dyrekcja Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. Lublin ul. Narutowicza 56a
30.04.2003r. 20.11.2003r. Budowa dróg i chodników z kostki betonowej, ukształtowanie terenu wraz z odwodnieniem w osiedlu Związkowa w Lublinie Spółdzielnia Mieszkaniowa „PÓŁNOC DWA” Lublin, ul. I Armii Wojska Polskiego 5
17.12.2003r. 30.04.2004r. Budowa parkingu z drogą dojazdową oraz chodnikami dla pieszych wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym w ulicy Chodźki w Lublinie Akademia Medyczna w Lublinie im. prof. F. Skubiszewskiego Lublin, Al. Racławickie 1
08.12.2004r. 31.08.2005r. Budowa drogi dojazdowej z miejscami postojowymi z kostki betonowej wraz z odwodnieniem w ulicy Garbarskiej w Lublinie Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. LUBZEL S.A. Lublin, ul. Garbarska 21
31.07.2006r. 30.11.2006r. Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Nadstawnej, Nowy Plac Targowy i Targowej w Lublinie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie Al. J. Piłsudskiego 15
25.07.2006r. 09.11.2006r. Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Czwartek w Lublinie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie Al. J. Piłsudskiego 15
07.06.2006r. 28.09.2007 r. Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Dworskiej, Wielkiej i Ludowej w Lublinie Urząd Miasta Lublin Wydział Inwestycji 20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14
28.08.2006r. 16.08.2007r. Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul. Rogińskiego do Cieku spod Konopnicy Urząd Miasta Lublin Wydział Inwestycji 20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14
29.06.2007r. 31.10.2007r. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Rudnik w Lublinie P.P.H. „ORION” Lublin, ul. Mełgiewska 80
08.08.2007r. 05.11.2007r. Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Szkolnej i Słowikowskiego w Lublinie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie Al. J. Piłsudskiego 15
30.05.2008r. 30.08.2008r. Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Czechowskiej w Lublinie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie Al. J. Piłsudskiego 15
11.06.2008r. 30.10.2009r. Budowa sieci wodociągowej w ulicach Poligonowej, Zelwerowicza i Koncertowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego Urząd Miasta Lublin Wydział Inwestycji 20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14
27.11.2008r. 30.06.2009r. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w osiedlu Piaski II w ulicy Sosnowej w Puławach Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o., 24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
12.03.2008r. 30.09.2009r. Budowa sieci kanalizacji na odcinku od działki „Caritas” do rzeki Czechówki oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od działki „Caritas” do kolektora w Al. Unii Lubelskiej w Lublinie Urząd Miasta Lublin Wydział Inwestycji 20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14
19.09.2008r. 15.11.2009r. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w dzielnicy Węglin Północny w Lublinie Urząd Miasta Lublin Wydział Inwestycji 20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14
14.10.2009r. 22.09.2010r. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Lipniak w Lublinie wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie Al. J. Piłsudskiego 15
22.10.2009r. 15.07.2010r. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nałęczowskiej w Bochotnicy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, 20-207 Lublin, ul. Turystyczna 7a
06.11.2009r. 30.04.2012r. Budowa drogi łączącej ul. Bartniczą i Relaksową z ul. Poligonową oraz drogi dojazdowej dla Zespołu Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej przy ul. Poligonowej w Lublinie wraz z oświetleniem ulicznym oraz siecią wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej WILLOWA II Sp. z o.o. 20-719 Lublin, ul. Gęsia 23/23
21.04.2011r. 31.05.2011r. Budowa kanału deszczowego wraz ze zbiornikiem retencyjnym na terenie inwestycyjnym w podstrefie Łuków TSSE EURO-PARK WISŁOSAN Gmina Łuków, 21-400 Łuków, ul. Świderska 12
10.06.2011r. 07.12.2011r. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Janowskiej, Parczewskiej, Rąblowskiej w Lublinie wraz z przejściem pod rzeką Bystrzycą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie Al. J. Piłsudskiego 15
06.2011r. – 11.2012r. Przebudowa ulicy Hiacyntowej (na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Kalinowej) wraz z sięgaczami 1-5 w Lublinie Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13J
14.09.2011r. 31.05.2012r. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jantarowej i w ulicy Jana Pawła II w Lublinie Spółdzielnia Mieszkaniowa „RUDNIK”, 20-880 Lublin, ul. Nowowiejskiego 6
05.07.2012r. 20.11.2012r. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w osiedlu Włostowice – Sektor CD i FGH (I+II) w Puławach Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o., 24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
26.09.2012r. 30.05.2013r. Przebudowa kolektora deszczowego, budowa sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do 11 budynków dwumieszkaniowych przy ul. Otella w Lublinie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz drogą dojazdową Spółdzielnia Mieszkaniowa „AZS”, 20-802 Lublin, ul. Kolorowa 25/47
25.01.2012r. 31.07.2013r. Budowa ulicy Lędzian na odcinku od ul. Ślężan do ul. Sławin i od ul. Strumykowej do ul. Sobótki w Lublinie wraz z oświetleniem drogowym, kanalizacją deszczową, przyłączami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13J
17.02.2014r. 15.08.2014r. Budowa drogi gminnej oznaczonej symbolem KDL-G na odcinku od ul. Chodźki do ul. Szeligowskiego w Lublinie wraz z oświetleniem drogowym, odwodnieniem, kanałem technologicznym i przebudową sieci elektroenergetycznych Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13J
10.03.2014r. 08.07.2014r. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz budowa sieci gazowej w łączniku ulic Chodźki i Szeligowskiego w Lublinie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie Al. J. Piłsudskiego 15
09.05.2016r. 30.08.2016r. Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku hali napraw przy ul. Grygowej w Lublinie PKP CARGO S.A. Wschodni Zakład Spółki 20-270 Lublin, ul. M Rataja 15
22.07.2016r. 28.04.2017r. Budowa odcinków dróg ul. Zygmunta Augusta i ul. Królowej Bony w Lublinie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego na osiedlu Felin w Lublinie Zarząd Nieruchomości Komunalnych 20-112 Lublin, ul. Grodzka 12
30.12.2013r. 30.06.2015r. Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Goździkowa, boczna Dożynkowej, Cyprysowa w Lublinie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie Al. J. Piłsudskiego 15
14.01.2016r. 12.08.2016r. Budowa ulicy Jantarowej w Lublinie na odcinku od km 0+000 do km 0+629 wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Berylową, budowa łącznika ulicy Jantarowej z ulicą Berylową wraz z budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej WILLOWA II Sp. z o.o. 20-719 Lublin, ul. Gęsia 23/23
08.09.2017r. 18.11.2017r. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Harnasie w Lublinie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie Al. J. Piłsudskiego 15
18.05.2017r. 31.01.2018r. Budowa ulicy Poziomkowej w Lublinie na odcinku od ul. Nasturcjowej do ul. Barwinkowej wraz z oświetleniem drogowym, siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej, siecią wodociągową wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13J
30.11.2017r. 29.06.2018r. Budowa ulicy Milczan w Lublinie Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13J
30.11.2017r. 29.06.2018r. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego ul. Milczan w Lublinie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie Al. J. Piłsudskiego 15
06.10.2017r. 29.06.2018r. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej w m. Majdan Kozłowiecki, gm. Lubartów – Etap I i II część IV i V Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie, 21-100 Lubartów, Skrobów-Kolonia 104

Referencje

Referencje wystawione przez naszych Klientów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa AZS
Spółdzielnia Mieszkaniowa AZS
DIM Lublin
LUBZEL S.A.
MAK DOM
MAK DOM
MPWiK
P.P.H Orion
P.P.H Orion
Akademia medyczma w lublinie
S.M. Pólnoc dwa
S.M. Pólnoc dwa

Kontakt

Biuro

ul. Sekutowicza 11/11
20-152 Lublin
Telefon/Fax: +48(81) 740-25-98
e-mail: biuro@zipis.pl


Dane firmy

Zakład Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych
Jan Pastwa
20-149 Lublin
ul. Do Dysa 12
NIP: 712-000-03-19

Biuro sprzedaży mieszkań

20-149 Lublin
ul. Do Dysa 12
Telefon/Fax: +48(81) 534-33-13,
kom.606 722 139
e-mail: mieszkania@zipis.pl