Oferta

Wykonujemy

Sieci:
wodociągowe;
kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
przepompownie i oczyszczalnie ścieków;

Roboty drogowe:
nawierzchnie z kostki brukowej;
utwardzanie placów;

Instalacje
wodno-kanalizacyjne;
centralnego ogrzewania;
elektryczne budynków i budowli;
elektryczno-sygnalizacyjne;
wentylacyjne;

Roboty ogólnobudowlane w zakresie budowy obiektów liniowych
rurociągów
linii elektroenergetycznych
telekomunikacyjnych

Wynajmujemy z obsługa operatorską
sprzęt budowlany
sprzęt transportowy

Usługi deweloperskie
budowa i sprzedaż mieszkań